CENTRUM REHABILITACJI DONUM CORDE

Pozostałe wyposażenie

Bieżnia Zebris

Bieżnia rehabilitacyjna h/p cosmos Zebris to unikatowy zestaw pozwalający na obiektywną ocenę oraz trening chodu z zastępczą informacją zwrotną, na podstawie rejestrowanych sił reakcji podłoża. Obiektywna ocena i trening dotyczą czynności statycznych (np. stanie swobodne) lub dynamicznych (np. obciążenie podczas lokomocji: chód, bieg). Zasada działania platformy oparta jest o matrycę czujników rejestrujących obciążenie przypadające na powierzchnię.

Bieżnia jest połączona z systemem do treningu wirtualnego i rzeczywistości wirtualnej Rehawalk. Kluczowym elementem Rehawalk jest innowacyjna metoda treningu chodu przy użyciu dynamicznej stymulacji wizualnej, która jest wyjątkowa w kontekście swojego wykonania w trakcie terapii. Poprzez dynamiczną wizualną stymulację i instruktaż terapeuty pacjent uczy się ponownie chodzić w sposób świadomy.

Platforma stabilometryczna Alfa

Nowoczesna platforma stabilometryczna Alfa umożliwia zarówno ocenę, jak i trening równowagi pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Urządzenie pomaga zwiększyć sprawność pacjentów po urazach głowy, udarach, a także chorujących na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona lub posiadających dysfunkcje mięśniowe. Ponadto przyspiesza ono rekonwalescencję po skręceniach i złamaniach stawu skokowego, kolanowego oraz zwichnięciach stawu biodrowego. Alfa umożliwia także terapię pacjentów po amputacja kończyn dolnych. Trening na platformie ma na celu stymulację elementów układu ruchu i układu nerwowego, odpowiedzialnego m.in. za kontrolę równowagi.

Platforma Alfa jest szczególnie użyteczna w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej oraz neurologicznej. Urządzenie znajduje także zastosowanie w rehabilitacji sportowej, reumatologii i geriatrii.